Introduction to Chinese Natural Language Processing

Année
2010
Auteurs
Kam-Fai Wong
Wenji Li
Ruifeng Xu
Zheng-Sheng Zhang
Éditeur
Morgan & Claypool publishers